Dotace a NFV – základní informace

Níže uvedená pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen “NFV”) reagující na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zcela nově a jednotně upravují poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Nový Jičín.

Rozlišují dva typy dotací nebo NFV, a to podle toho, kdo určuje účel dotace nebo NFV:

  •  “Programové dotace” nebo “Programové NFV” (účel určuje poskytovatel v programu),
  •  “Individuální dotace” nebo “Individuální NFV” (účel je určen žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace nebo NFV)

pdf Směrnice č. 13-2018 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín (pdf, 537 KB)
xls Příloha č. 1 Směrnice č. 13-2018 Rozpočet projektu (xls, 47 KB)
xls Příloha č. 1 Směrnice č. 13-2018 Žádost o individuální dotaci či NFV (fyzická osoba) (xls, 68 KB)
xls Příloha č. 1 Směrnice č. 13-2018 Žádost o individuální dotaci či NFV (právnická osoba) (xls, 81 KB)
pdf Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit (pdf, 128 KB)
pdf Dodatek č. 1 ke směrnici č. 13/2018 (pdf, 98 KB)


Manuál jednotného vizuálního stylu znaku Města Nový Jičín
V manuálu naleznete oficiální schválenou podobu znaku. Je nutné dodržování podoby znaku, barevnosti, typu písma, umístění typu písma, velikost písma lze měnit.
pdf Logomanuál město Nový Jičín (pdf, 7 MB)

Pro splnění podmínek propagace projektu jsou příjemcům dotací k dispozici tato loga:
jpg Znak města Nový Jičín (text nahoře) (jpg, 2 MB)
jpg Znak města Nový Jičín (text vpravo) (jpg, 2 MB)