Základní informace

pdf Směrnice č. 7/2020 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín (pdf, 2 MB)
xls Příloha č. 1 směrnice 7-2020 žádost o individuální dotaci či NFV – fyzická osoba (xls, 79 KB)
xls Příloha č. 1 směrnice 7-2020 žádost o individuální dotaci či NFV – právnická osoba (xls, 88 KB)
xls Příloha č. 1 směrnice 7-2020 rozpočet projektu (xls, 43 KB)
rtf Příloha č. 2 směrnice 7-2020 vzor prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (rtf, 66 KB)
pdf Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit (pdf, 209 KB)


Manuál jednotného vizuálního stylu znaku Města Nový Jičín
V manuálu naleznete oficiální schválenou podobu znaku. Je nutné dodržování podoby znaku, barevnosti, typu písma, umístění typu písma, velikost písma lze měnit.
pdf Logomanuál město Nový Jičín (pdf, 7 MB)

Pro splnění podmínek propagace projektu jsou příjemcům dotací k dispozici tato loga:
jpg Znak_mesto_Novy_Jicin_nahore (jpg, 2 MB)
jpg Znak_mesto_Novy_Jicin_boku (jpg, 2 MB)