Zpřístupnění školního sportovního hřiště s umělým povrchem na ZŠ Komenského

Informujeme občany, že Základní škola Komenského 68 zpřístupnila od 3. 5. 2022 pro veřejnost své školní sportovní hřiště s umělým povrchem. Je určeno pouze pro míčové hry a lze je využívat v pracovní dny v době od 16.00 do 20.00 hodin za podmínek stanovených provozním řádem. Na provoz školního hřiště dohlíží správce a namátkově jej kontroluje Městská policie Nový Jičín.