Deratizace

Stejně jako v minulých letech přistoupil Městský úřad Nový Jičín ke koordinaci deratizace na území města Nový Jičín.

Městský úřad Nový Jičín vyzývá každého vlastníka nebo správce objektu, kanalizace, horkovodů, kontrolních šachet, kolektorů apod., aby zajistil deratizaci na svém nebo svěřeném majetku na vlastní náklad pro vyšší účinnost jednotně ve dvou fázích v měsíci květnu 2017 a v měsíci září 2017 (tj. nejlépe od 1.5. do 31.5.2017 a od 1.9. do 30.9.2017).

pdf Deratizace 2017 (výzva) (pdf, 62 KB)