Nový Jičín kultivuje veřejný prostor a řeší problematiku vizuálního smogu

Jedním z výstupů aktivit městského architekta v Novém Jičíně v roce 2022 je ucelená koncepce Atraktivní Nový Jičín. Město díky tomuto dokumentu získává ucelený nástroj pro další komunikaci s podnikateli a při řešení problematiky vizuálního smogu. Výstupy z tohoto manuálu jsou závazné pro město a městské organizace. Pro podnikatele mají primárně formu doporučení; výjimkou jsou platné předpisy a pravidla na území městské památkové rezervace nebo v jejím ochranném pásmu.

Manuál označování provozoven a reklamy je pak prvním příspěvkem této koncepce. Pomůže městu ke kultivaci veřejného prostoru a v řešení problematiky tzv. vizuálního (reklamního) smogu. Cílem a posláním koncepce Atraktivní Nový Jičín je ukázat všem aktérům, jak vhodně kultivovat veřejný prostor – společně, efektivně a účinně.

“Podobně jako v jiných městech i my si v Novém Jičíně uvědomujeme, že to, jak vnímáme městské prostředí, je pro kvalitu života ve městech důležité. Vedle čistých chodníků, upravené zeleně, nebo funkčního a reprezentativního mobiliáře, je důležitý také způsob, jakým jsou v městském prostředí označovány provozovny, podoba reklam i množství a stav reklamních nosičů ve veřejném prostoru,” vysvětluje Martin Materna, architekt města Nový Jičín.

Z toho důvodu se širší tým odborníků pod vedením architekta města věnoval vizuálnímu smogu a otázce značení provozoven a reklamy na území Nového Jičína. V průběhu roku 2022 probíhalo hned několik akcí, které seznamovaly širokou veřejnost s touto problematikou. Radnice současně mohla získat cennou zpětnou vazbu. Tématu jsme se v Novém Jičíně věnovali od ankety “Která místa v Novém Jičíně nás nejvíce trápí?”, přes komentovanou prohlídku nazvanou “Umění prodat vs. vizuální smog” či workshop “Praktické tipy při aranžování výloh” až po finální výstup v podobě Manuálu označování provozoven a reklamy.

Na obsahu komentovaných procházek participovali také místní podnikatelé. Téma značení provozoven a firemní prezentace bylo účastníkům názorně demonstrováno na řadě novojičínských prodejen. Praktické tipy pro aranžování výloh od designérky Jany Pomykačové z pražského kreativního studia Artyšok a také od místních obchodníků byly prezentovány na Kostelní ulici v obchůdku Odkud Látky a Mami?ano handmade podnikatelky Kláry Valchářové.

“Cením si toho, že radnice podniká kroky ke kultivaci prostředí ve městě i k edukaci místních podnikatelů. Vnímám tyto kroky jako vstřícné a užitečné a jsem ráda, že jsem se mohla podílet na prezentaci aranžování výloh. Ukázali jsme účastníkům komentované prohlídky mnoho praktických tipů, jak prezentovat svou značku i zboží. I pro mě to byla skvělá zkušenost, ze které jsem si odnesla mnoho poznatků. Jsem přesvědčená, že když bude prostředí ve městě dostatečně atraktivní, přitáhne také více návštěvníků. Pro nás podnikatele to ve výsledku otevírá nové obchodní příležitosti a přináší to větší potenciál k prezentaci našich značek a k samotnému prodeji,” oceňuje aktivity města Klára Valchářová.

“Město Nový Jičín se má z hlediska své historie a architektury čím chlubit. Zároveň však o toto své historické a kulturní bohatství musí náležitě pečovat. Neuvědomělými zásahy, lidovou tvořivostí, trvalými provizorii nebo snahou se za každou cenu zviditelnit můžeme tyto hodnoty dlouhodobě a mimoděk poškozovat. Zcela nezáměrně a z dobré vůle pak můžeme například spoluvytvářet nevzhledný a dlouhodobě neefektivní reklamní a vizuální smog, který přispívá ke snížení atraktivity města. Manuálem označování provozoven a reklamy chceme zpřehlednit pro město i podnikatele kroky, kterými mohou kultivovat veřejný prostor,” vysvětluje Petr Čaník, spoluautor této koncepce.

Manuál označování provozoven a reklamy je jen jedním z důležitých dílů koncepce Atraktivní Nový Jičín. Město i pro rok 2023 připravuje další aktivity. Radnice se ve spolupráci s městským architektem nyní zaměřuje na městský mobiliář, zapojit chce například i podnikatele do soutěže o nejatraktivnější výlohu ve městě.

Manuál označování provozoven a reklamy je ke stažení na atraktivninj.cz.

Leták naleznete zde.

Kontakt: architekt@novyjicin.cz.