Novojičínský Domov Duha projde rozsáhlou rekonstrukcí

V pondělí 5. prosince došlo v Domově Duha za účasti zástupců Moravskoslezského kraje k předání staveniště, kterým byla zahájena komplexní rekonstrukce objektu v Máchově ulici. Domov Duha zajišťuje seniorskou péči uživatelům v pokročilém věku se sníženou soběstačností. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav budovy. Přístavbou pátého patra a výstavbou zcela nové budovy se navýší kapacita o 30 lůžek. Součástí rekonstrukce je i nová spojovací chodba se sousedící budovou na ulici Bezručova. Současných 41 klientů domova se přestěhovalo do náhradních prostor Domova mládeže ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se o ně starají pracovníci domova Duha.

„Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova povede ke kompletním úpravám tohoto objektu, dále k výstavbě objektu nového, který nabídne nová místa pro uživatele trpící onemocněním demence, vybudováním teras a jiných odpočinkových zákoutí včetně venkovních úprav. Od 2. ledna 2023 se intenzivně započne s rekonstrukcí a výstavbou, která je plánovaná na zhruba 15 měsíců,“ uvedla Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha.

„Přestože vlastníkem i provozovatelem je Moravskoslezský kraj, Domov Duha je součástí našeho města a slouží obyvatelům Nového Jičína. Jsem moc rád za jakékoli navýšení kapacit v podobných zařízeních jako je Domov Duha, protože kapacity seniorských služeb jsou nedostačující a poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký. „Navíc po rekonstrukci budou mít senioři k dispozici mnohem kvalitnější zázemí,“ doplnil.

Stavba, kterou realizuje firma STRABAG, si vyžádá 211 milionů korun a měla by být dokončena v dubnu 2024. Moravskoslezský kraj získal na tuto akci od státu 35 miliónů korun, zbývajících 171 miliónů pokryje z krajského rozpočtu.

„Chceme našim klientům vytvořit důvěrnější, bezpečnější a příjemnější prostředí. Chceme, aby se v našem domově cítili, jak se říká, jako doma. Nabídneme jim nové bezbariérově dostatečně osvětlené prostory s výraznými orientačními body, odpočinkovými kouty i retro prvky. Senioři budou moci využívat vlastní vybavení, třeba oblíbené křeslo, lampičku, obrazy nebo třeba hrníčky a další nádobí. Chceme, aby zůstali aktivní, byli součástí komunity a měli větší chuť k životu i k péči o sebe. Posílíme tak jejich soběstačnost například při osobní hygieně nebo oblékání. To pozitivně ovlivní jejich zdravotní i psychický stav,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který dnes zhotoviteli předal symbolické klíče od stavby.