Programové dotace 2018/2019 – přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 513/22/2018 ze dne 07.06.2018 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.

 • Program města Nový Jičín na podporu sportu
  • A: Podpora jednorázových sportovních akcí
  • B: Podpora výkonnostního sportu mládeže do 20-ti let
  • C: Podpora ostatního sportu mládeže do 20-ti let
  • D: Podpora výkonnostního sportu dospělých nad 20 let
  • E: Podpora ostatního sportu dospělých nad 20 let
  • F: Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 03.09.2018 do 01.10.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 03.09.2018 do 01.10.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 03.09.2018 do 01.10.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 03.09.2018 do 01.10.2018.

 • Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti
  • A: Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
  • B: Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální
  • C: Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální
  • D: Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních zařízeních
  • E: Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci u Podprogramů A, D a E: od 01.10.2018 do 31.10.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci  u Podprogramů B a C: od 01.09.2018 do 30.09.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2018 do 30.09.2018.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2018 do 01.10.2018
(nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v Podprogramu do trvalého provozu, v případě, že bude zařízení příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby)

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2018 do 30.09.2018.


Schválené programové dotace 2018/2019:

pdf Program města Nový Jičín na podporu kultury (pdf, 295 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče (pdf, 180 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex-post (pdf, 188 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti (pdf, 315 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (pdf, 297 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex-post (pdf, 189 KB)
pdf Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek (pdf, 268 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 247 KB)