Programové dotace 2017/2018 – přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 398/16/2017 ze dne 08.06. 2017 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín:

 • Program města Nový Jičín na podporu sportu
  • A.      Podpora jednorázových sportovních akcí
  • B.      Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
  • C.      Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let
  • D.      Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci : od 09.10.2017 do 23.10.2017

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2017 do 30.09.2017

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2017 do 30.09.2017

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2017 do 30.09.2017

 • Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti
  • A.      Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
  • B.      Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální
  • C.      Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální
  • D.      Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních zařízeních
  • E.      Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci u Podprogramů A, D a E: od 01.10.2017 do 31.10.2017
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci  u Podprogramů B a C: od 01.09.2017 do 30.09.2017

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2017 do 30.09.2017

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2017 do 29.09.2017
(nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v Podprogramu do trvalého provozu, v případě, že bude zařízení příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby)

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2017 do 30.09.2017
(nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od ukončení realizace projektu)


Schválené programové dotace 2017/2018:

pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 426 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu kultury (pdf, 296 KB)
pdf Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek (pdf, 181 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (pdf, 295 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti (pdf, 300 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče (pdf, 178 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex-post (pdf, 265 KB)